Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Η ολοκληρωμένη παραγωγή στα κηπευτικά ''ΑΡΔΑΣ''

Η ολοκληρωμένη παραγωγή είναι μια μέθοδος καλλιέργειας για την παραγωγή κηπευτικών και φρούτων ποιότητας με την καλύτερη δυνατή προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.  Στόχος της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας είναι να διατηρηθεί η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων στο ελάχιστο.
Ολόκληρος  ο όγκος παραγωγής στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άρδα  έχει παραχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ολοκληρωμένης παραγωγής. 
 Οι επτά κανόνες της ολοκληρωμένης παραγωγής:
1.  Για τη φύτευση των φυτειών κηπευτικών ,σπαραγγιών φρούτων χρησιμοποιούνται σπόροι -φυτικό υλικό ,ελεγχόμενοι χωρίς να είναι γενετικά τροποποιημένοι ,αλλά καθόλα  υγιείς.
2. Κάθε είδος προϊόντος παράγεται με τις ενδεικνυόμενα καλύτερες προϋποθέσεις και φροντίδες ούτως ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό τελικό προϊόν που ελέγχετε με αναλύσεις υπολειμμάτων τόσο για την καθαρότητα του όσο και για την προστασία του καταναλωτή  .

3.  Οι φυτείες και οι οπωρώνες μας (έδαφος, τα δέντρα ,τα φρούτα και τα κηπευτικά) τα διαχειριζόμαστε με  φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση σε όλα τα στάδια παραγωγής και φροντίδας .
4. Τα παράσιτα μπορεί να καταπολεμηθούν  φυσικά όπου αυτό  είναι δυνατόν.  Για παράδειγμα, οι πασχαλίτσες και άλλα έντομα χρησιμοποιούνται κατά των αφίδων. Η ολοκληρωμένη παραγωγή είναι έτσι μια μέθοδος καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιούνται οι φυσικοί εχθροί των παρασίτων.
5. Ο κάθε παραγωγός κηπευτικών και φρούτων υποχρεούται να τηρεί προδιαγραφές λειτουργίας, όπου σύμφωνα με αυτές ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες συντήρησης  στα περιβόλια και είναι καταγεγραμμένες λεπτομερώς .  Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να υπάρχει ιχνηλασιμοτητα στο προϊόν, δηλαδή το προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή να γνωρίζουμε ποιος παραγωγός και με ποιο τρόπο το παρήγαγε , την ποιότητα του την ποικιλία του ,αν τα μέτρα που τέθηκαν πραγματοποιήθηκαν και αν αυτά πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της ολοκληρωμένης καλλιέργειας .
6.  Η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καλλιέργεια ολοκληρωμένης αξιολογείτε από πιστοποιητικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη και ανά πάσα στιγμή μπορούν να ελεγχθούν από ευρωπαϊκούς φορείς για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος για την Ολοκληρωμένη παραγωγή . Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας του προϊόντος και της συσκευασίας, που έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την Ελληνική νομοθεσία  .
7. Οι εκμεταλλεύσεις με ανεπαρκή αποτελέσματα του ελέγχου  εξαιρούνται αυστηρά από το πρόγραμμα για την ολοκληρωμένη γεωργία.
Η Ομάδα Παραγωγών ΑΡΔΑΣ εφαρμόζει το σύστημά της ολοκληρωμένης καλλιέργειας και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από την ΤUV HELLAS από το 2003 για το σπαράγγι .Είναι αξιοσημείωτο εδώ να αναφερθεί ότι από την εμπειρία χρόνων στην εφαρμογή τους  τα συστήματα ποιότητας δίνουν
  • καλύτερες προοπτικές στην προώθηση των προϊόντων στην αγορά ,
  • πιο καλή διαπραγματευτική θέση για τον παραγωγό και το προϊόν αλλά και
  • ασφάλεια για τον καταναλωτή
  • με σύγχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου